BREZPLAČNO DONIRAJ DOHODNINO

ZAKAJ DONIRATI DOHODNINO?

Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije več kot 50 % davčnih zavezancev v Sloveniji (približno 500.000 ljudi) svojega dela dohodnine ne nameni oziroma donira. Zakaj je temu tako? Ker večina ljudi sploh ne ve, da imajo možnost nameniti del svoje dohodnine določeni organizaciji.

Ko plačujemo davke, se nam na podlagi našega letnega dohodka odmeri dohodnina. Del te odmerjene dohodnine (do 1 %) lahko namenimo v dobrodelne namene, določeni organizaciji (izbiramo lahko med več kot 6000 organizacijami). 

Pripravili smo nekaj najbolj pogostih vprašanj in odgovorov nanje, da vas ozavestimo o samem postopku in zakonodaji na področju donacij dohodnine.

ODLOČITE SE SAMI, KOMU BO NAMENJEN VAŠ DENAR IN KOGA ŽELITE PODPRETI!

Vsak davčni zavezanec ima torej pravico sam odločati, komu bo namenil svoj del dohodnine. Glede na to, da davke plačujemo sproti (primer: obračunajo se pri plači) so to sredstva, ki smo jih že dali v državni proračun. Ta 1 % bo v vsakem primeru šel v državni proračun, v kolikor ga ne namenite nobeni organizaciji.

Poenostavljeno povedano je dohodnina davek od dohodkov fizičnih oseb. V Sloveniji dohodnino ureja Zakon o dohodnini, ki navaja, da so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, razen tisti, ki se po Zakonu o dohodnini ne štejejo za dohodke (to so dediščine, izplačila, ki jih oseba dobi na podlagi zavarovanja, itd.) in tisti, ki so po navedenem zakonu oproščeni plačila dohodnine (to so pomoči in subvencije, dohodki iz naslova starševskega varstva, dohodki iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, itd.). 

Državljani Republike Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka, to pomeni dohodka, ki ga prejmejo v Sloveniji in izven nje. Po zaključenem koledarskem (davčnem) letu se izdela obračun dohodnine.

Davčni zavezanci lahko zahtevajo, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini, nameni za financiranje organizacij, ki delujejo v javno dobro. Posameznemu upravičencu lahko namenijo od 0,1 do 1 % dohodnine. Seznam prejemnikov donacij se vsako leto osveži in dopolni z organizacijami, ki izpolnjujejo določene kriterije. Na seznam se uvrstijo v kolikor delujejo v javnem interesu iz različnih področji (sociala, zaščita ogroženih skupin, kultura…).  

Davčni zavezanci lahko zahtevo za namenitev hitro in enostavno oddajo prek spletne platforme E-Donacije, za kar potrebujejo le pametni telefon, obrazec namreč podpišejo z elektronskim podpisom, kar po ekranu naprave (več o doniranju s pomočjo E-Donacij lahko preberete TUKAJ). Uporabijo pa lahko tudi sistem eDavki, vendar za oddajo obrazca potrebujejo digitalno potrdilo, obrazec se lahko odda tudi osebno ali pošlje po pošti na pristojni finančni urad. Obrazec za donacijo dohodnine je potrebno izpolniti najkasneje do 31. maja 2021, v kolikor je izpolnjen kasneje se donacija prenese v naslednje leto (leto 2021 je izjema zaradi korona krize, drugače se obrazci oddajajo najkasneje do 31. decembra).

Pomembno je poudariti, da v kolikor dela dohodnine ne namenimo nobeni organizaciji, se ta vrne v državni proračun. Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije, je leta 2019 del dohodnine v višini 0,5 % doniralo le 496.363 davčnih zavezancev. To pomeni, da okoli 50 % davčnih zavezancev donacije ni namenilo, posledično se je v državni proračun vrnilo več kot 5 milijonov EUR. Če bi bili podatki o številu donacij oz. številu donatorjev iz leta 2019 enaki podatkom iz leta 2020, bi lahko sklepali, da se bo v državni proračun letos vrnilo več kot 10 milijonov EUR, saj je vlada Republike Slovenije, januarja 2021, sprejela odlok o podvojitvi odstotka donacije iz 0,5 % na 1 %. 

Sama donacija dohodnine kot tudi postopek doniranja sta brezplačna. Dohodnina je v skladu z zakonodajo odmerjana vsem državljanom Republike Slovenije, glede na letni dohodek posameznika. Temu se ne moremo izogniti, lahko pa z majhnim delom (do 1 %) te odmerjene dohodnine podprete lokalno organizacijo pri njihovem delovanju.

Scroll to Top POMAGAJ