SODELOVANJE GASILCI IN KOVANČEK

OBVESTILO O SODELOVANJU GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE S SKUPINO KOVANČEK

Gasilska zveza Slovenije se je odločila za digitalizacijo poslovanja (predvsem na področju zbiranja donacij), z uporabo spletne platforme , ki – ob ostalih naprednih spletnih rešitvah – omogoča tudi napredni elektronski podpis in s tem sklepanje pogodb na daljavo. Na podlagi slednjih lahko Gasilska zveza Slovenije ter gasilske zveze in gasilska društva prejemajo donacije, brez lastnega vložka donatorja. Spletno platformo , ki je v lasti Skupine Kovanček Group, d. d., smo prvič predstavili decembra 2019 – v samo 4 dneh je s pomočjo platforme gasilskim organizacijam darovalo dohodnino 6272 donatorjev, kar je več, kot je bilo novih donatorjev dohodnine leta 2018 v vsej Sloveniji.

S skupnim ciljem po uspešnem in plodnem sodelovanju bomo na spletni platformi širili nabor kakovostnih ponudnikov storitev, ki delujejo na območju celotne Slovenije, s čimer bomo poskrbeli, da bodo gasilske organizacije prejele zadostno finančno podporo iz naslova na novo sklenjenih pogodb z omenjenimi ponudniki – pogodbe bodo sklenili posamezniki in podjetja na spletni platformi, na podlagi ozaveščanja javnosti s strani prostovoljnih gasilcev.

Nova normalnost, ki ji bomo priča v družbi in poslovanju, postavlja pred izziv tudi gasilske organizacije, ki so – zaradi onemogočenega zbiranja nujno potrebnih sredstev za njihovo delovanje (prireditve, tekmovanja itd.) – v času epidemije utrpele izpad tudi do 50 % finančnih sredstev. Platforma je v sedanjih razmerah optimalna rešitev. 

Gasilske zveze uživajo velik (največji) ugled med institucijami v javnosti, kar so potrdile tudi različne izvedene ankete, po katerih gasilcem zaupa kar 96 % ankentirancev (javna raziskava GfK Slovenija). Zaradi navedenega verjamemo, da bomo s načrtovanimi aktivnostmi uspešni, saj je takšen način doniranja zelo transparenten in v prihajajočem času recesije zelo dobrodošel. 

Aktivnosti, ki so planirane v postopku digitalizacije:

  1. Vsi prostovoljni gasilci (162.000) bodo z jasnimi navodili obveščeni o postopku registracije in uporabe platforme (v postopku registracije bodo tudi sami lahko opravili menjavo ponudnika storitev),
  2. Predvideva se, da prostovoljni gasilci do konca leta 2020 aktivno sodelujejo in obiščejo večino od 824.000 gospodinjstev z naprednim sistemom mapiranja, ki jim ga zagotavlja platforma E- Donacije, s in tako ozavestili širšo javnost o možnostih doniranja, brez lastnega vložka,
  3. Cilj Gasilske zveze Slovenije in Skupine Kovanček Group, d. d., je doseči določeno število uporabnikov (250.000 v letu 2020), ki bodo – z uporabo spletne platforme – lahko donirali gasilskim društvom,
  4. Aplikacija vse donatorje k doniranju avtomatsko vabi tudi v prihodnje, s čimer gasilskim društvom zagotavlja pridobivanje nadaljnjih sredstev za njihovo delovanje.

Gasilska zveza Slovenije in Skupina Kovanček Group, d. d., verjameta, da bo njuno sodelovanje doprineslo h kreiranju boljšega družbenega okolja ter olajšalo in pospešilo digitalizacijo poslovanja med člani slovenskih gospodinjstev ter v sektorju malih in srednje velikih podjetij.

Ljubljana, 28. 5. 2020

Kovanček Group, d.d., zanj član uprave Marko Muršec
Gasilska zveza Slovenije, zanjo predsednik Janko Cerkvenik

Scroll to Top POMAGAJ