KOVANČEK HUMANITY, DRUŠTVO ZA NAPREDNE HUMANITARNE REŠITVE

Društvo Kovanček Humanity in njegovo delovanje predstavlja izvajanje različnih programov ter nudenje storitev, ki nudijo neposredno korist posameznikom oziroma uporabnikom po celi Sloveniji. Z namenom, da delujemo javno dobro in da so naše storitve dostopne vsem pod enakimi pogoji, opredeljujemo svojo osnovno dejavnost kot javno, humanitarno dejavnost. Organiziramo različne akcije za zbiranje donacij v humanitarne oz. dobrodelne namene. Pomoč nudimo vsem, ne glede na to ali so naši člani ali ne. Naša dejavnost poteka kontinuirano, skozi celo leto in predstavlja pretežni (glavni) del dejavnosti.

Nudimo napredne humanitarne rešitve in sicer reagiramo na razmere v Sloveniji in pripravimo programe humanitarnih rešitev ranljivim skupinam prebivalstva. Ustanovili smo društvo katerega cilji, naloge in dejavnosti so: reševanje stisk ljudi, ki so zaradi različnih življenjskih okoliščin ostali v stiski in odrinjeni, aktivno prispevati k vzpostavitvi prijaznega in pravičnejšega okolja za slehernega posameznika in soustvarjanju trajne družbene enakosti na vseh področjih življenja. Poleg zagotavljanja materialne in denarne pomoči ranljivim skupinam tudi z izvajanjem humanitarnih dejanj, ki olajšajo življenje ogroženim skupinam.

Delujemo z idejo, da so vsi upravičeni do pomoči. S to idejo želimo pokriti širok spekter končnih prejemnikov pomoči. Za lažje doseganje vseh pomoči potrebnih oziroma različnih ranljivih skupin, poleg nudenja neposredne pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo delujemo posredno preko:

  • prostovoljnih gasilskih društev,
  • humanitarnih organizacij,
  • invalidskih organizacij,
  • zavetišč za živali,
  • NVO (nevladnih organizacij),
  • NPO (neprofitne organizacije) ter
  • civilnodružbene organizacije v Sloveniji.

Aktivno  sodelujemo in se povezujemo z drugimi humanitarnimi organizacijami, s katerimi stremimo k istemu cilju – pomagati tistim, ki potrebujejo našo pomoč in povezati ljudi med seboj ter s tem prispevati k razvoju boljše družbe.

Prav tako nudimo brezplačno pomoč vsem zainteresiranim organizacijam pri pripravi  grafike za tisk (letaki, plakati, brošure, vizitke) z namenom promoviranja in povečanja prepoznavnosti ter pridobivanja ciljnih donatorjev, pripravo Protokolov, ki bodo v pomoč pri aktivnem vključevanju v donatorske akcije, organizacijo srečanj na tematiko povezano z izvajanjem Protokolov v praksi. Namen je izmenjava informacij in izkušenj uporabnikov platforme ter zbiranje donacij s pomočjo video vsebin, družabnih dogodkov in ciljno usmerjenih donatorskih akcij.

Organizacije ozaveščamo o uporabi spletne donatorske platforme E-Donacije za zbiranje donacij brez lastnega vložka donatorja. S pomočjo platforme se lahko zbirajo donacije iz naslova dohodnine in ostale finančne donacije zasnovane na modelu TPDN – trženje s hkratno podporo dobrodelnih namenov. To je ena izmed zelo učinkovitih poti za sprejemanje družbene odgovornosti podjetij ter njihove usmeritve na največjo možno skupino deležnikov. Omogoča, da podjetja prispevajo k širši družbeni skupnosti in hkrati promovira svoj izdelek ali storitev. Podjetje s svojo podobo, izdelkom, storitvijo gradi odnos ali partnerstvo v razmerju do nekega dobrodelnega namena v obojestransko korist.

KADER IN PROSTOVOLJCI

Društvo združuje simpatizerje, prostovoljce, humaniste in strokovnjake iz različnih področjih z izrednim čutom za soljudi.

Ker se zavedajo, da revščina, bolezen in naravne katastrofe ne izbirajo in že jutri lahko prizadenejo kogarkoli od nas so združili moči v izvajanje konkretne pomoči ranljivim skupinam in sicer na sodoben način oglaševanja in spletnega promoviranja spodbujajo donacije različnim neprofitnim organzacijam, z namenom doseganja ciljev posamezne organizacije.

Pomoč poteka kontinuirano, skozi celo leto v neposredno korist posameznikom (uporabnikom) z namenom pomoč pri reševanju ogroženih ljudi, lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanje kakovosti in samostojno življenje oseb iz ranljivih družbenih skupin.

NAŠE POSLANSTVO

S humanitarnostjo želimo omogočiti lažje življenje čim večjemu številu ljudi, ki spadajo v ranljive skupine prebivalstva v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi želimo pripomoči k kakovostnem, aktivnem in dostojnem življenju prebivalcev.

Z naprednimi humanitarnimi rešitvami želimo pomagati ranljivimi skupinami na način vzpostavljanja prijaznejšega in pravičnejšega okolja. S humanitarno dejavnostjo pomagamo najbolj in ravno s sodelovanjem z ostalimi organizacijami na eni strani ter podjetji na drugi strani, društvo Kovanček Humanity posredno dosega naslednje cilje: 

Reševanje ogroženih ljudi

Nudenje pomoči ljudem in reševanje ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo

Reševanje ogroženih živali

Spodbujanje samostojnega življenja oseb iz ranljivih družbenih skupin

Reševanje in lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav

Uporaba marketinških principov in tehnik z namenom vplivanja na ciljno skupino tako, da ta prostovoljno sprejme, zavrne, spremeni ali zapusti določeno obnašanje v dobro posameznikov, skupin ali družbe na področju izboljšanja zdravja, preventive pred poškodbami, varstvu okolja in podobno

Izboljšanje kakovosti življenja

Povečanje individualne ali družbene koristi

Zagovorništvo socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin

Krepitev zdravja prebivalstva

Reševanje ogroženih ljudi

Nudenje pomoči ljudem in reševanje ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo

Reševanje ogroženih živali

Spodbujanje samostojnega življenja oseb iz ranljivih družbenih skupin

Reševanje in lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav

Uporaba marketinških principov in tehnik z namenom vplivanja na ciljno skupino tako, da ta prostovoljno sprejme, zavrne, spremeni ali zapusti določeno obnašanje v dobro posameznikov, skupin ali družbe na področju izboljšanja zdravja, preventive pred poškodbami, varstvu okolja in podobno

Izboljšanje kakovosti življenja

Povečanje individualne ali družbene koristi

Zagovorništvo socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin

Krepitev zdravja prebivalstva

VIZIJA DRUŠTVA

Dobrodelnost je notranji vzgib človeka, ki razume drugega sočloveka in ga spoštuje. Mar za druge ne pomeni le skrb za ožji krog kot so družina in prijatelji. Svet še širi daleč stran od nas. Dober človek srkbi za vse druge.

Poglavitven cilj delovanja društva je zmanjševanje družbenih razlik in vzpostavljanje vsesplošne enakosti s poudarkom na zagotavljanju enakosti v okoljih, ki predstavljajo vsakodnevna in pomembna stičišča posazmeznika.

Namen društva je ozaveščanje javnosti o problemu neenakosti in skozi različne aktivnosti pomoči iskati rešitve za odpravo društvenene neenakosti.

Scroll to Top POMAGAJ