SPLOŠNI POGOJI

Nahajate se na spletnem mestu Kovanček Group d.d., Ljubljana, www.edonacije.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Kovanček Group d.d. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.edonacije.si, je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. Kovanček Group d.d. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, Kovanček Group d.d. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj Kovanček Group d.d. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato Kovanček Group d.d. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Kovanček Group d.d. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

Kovanček Group d.d. vsebin spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Kovanček Group d.d. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina Kovanček Group d.d.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Kovanček Group d.d. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last Kovanček Group d.d. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja Kovanček Group d.d. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Naziv podjetja: Kovanček Group d.d.
Naslov: Slovenska cesta 55 A, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: info@kovancek.com

Kovanček Group d.d. si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov:

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:
povpraševanje uporabnikov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
ime in priimek
elektronski naslov
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
stacionarno in/ali mobilno številko

Osebna privolitev uporabnika:
Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje:
Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam:
Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov:
Na spletni strani www.edonacije.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov podjetja Kovanček Group d.d. in se uporabljajo zgolj za komunikacijo z uporabnikom.

Scroll to Top POMAGAJ